• Biały montaż
  • Energia odnawialna z wykorzystaniem układów solarnych
  • Ogrzewanie podłogowe
  • Instalacje wodno-kanalizacyjne
 

2

 · przyłącza i sieci zarówno wodociągowe jak i kanalizacyjne,
· instalacje wodno-kanalizacyjne,
· sieci cieplne i instalacje Centralnego Ogrzewania,
· ogrzewanie podłogowe,
· kotłownie małych i średnich mocy,

2

· przyłącza i sieci gazowe,
· instalacje wewnętrzne gazu,
· wentylacja,
· energia odnawialna z wykorzystaniem układów solarnych,
· ogrzewanie hal, magazynów oraz innych obiektów o dużej kubaturze,
· roczne przeglądy techniczne wewnętrznej instalacji gazowej.